Behov for psykolog i Oslo? Her finner du noen tips.

Ser du etter psykolog i Oslo? I Oslo finnes det mange psykologer som tilbyr samtaleterapi. Noen psykologer jobber i privat virksomhet. Andre jobber i kommunen eller på sykehus. Ønsker du samtale hos psykolog? Da kan det være lurt å vite litt mer hvilke tilbud som finnes, og hva som passer til deg. I denne posten vil du få vite mer om hva du kan tenke på når du søker etter psykolog i Oslo.

Måter å komme i kontakt med psykolog i Oslo.

Nettsøk:

Ved å bruke nettet kan du ved et enkelt søk på ”psykolog Oslo” vil du få opp flere søk. Her vil du finne psykologer som jobber for seg selv eller som er en del av et fellesskap. Du vil kjapt se at det finnes flere aktører med egne nettsider du kan besøke. Ofte vil du finne ut mer om bakgrunn, interesse, erfaring og spesiell kompetanse som psykologen har. Likevel kan det med et enkelt nettsøk være vanskelig å finne «rett» psykolog. 
Et råd kan være å besøke nettsiden til norsk psykologforening. På nettsiden vil du finne en oversikt over private psykologer i Oslo. Her kan man se hvilket felt psykologen interesserer seg for og hvilken tilnærming psykologen bruker i behandling. Videre finner man finne informasjon om hvordan man kan ta kontakt med psykologen. 

Fastlege:

Fastlegen din kan ofte være til god hjelp for behandling av lettere psykiske plager. I tillegg sitter fastleger  ofte med kunnskap om hvilke helsetilbud som finnes i din bydel. Om du ønsker å finne psykolog i Oslo, kan det ofte være at fastlegen din har tanker om hvem du kan kontakte. Fastlegen din kan også vurdere om du skal henvises videre til psykolog i offentlig helsevesen.

Psykolog i kommunen:

Fra 2020 blir det stilt krav fra regjeringen om at kommunene må ha psykolog. I Oslo kommune har de ulike bydelene egne psykologer. Disse psykologene tilbyr flere former for behandling. Det kan være kortere tids behandling, kurs i mestring av ulike psykiske vansker eller gruppetilbud. Flere bydeler i Oslo har etablert et tilbud som heter «rask psykisk helsehjelp». Dette er et gratis tilbud hvor man får tilbud om behandling av lettere psykiske plager. Tilbudet er for alle over 18 år. Rask psykisk helsehjelp er tilgjengelig i følgende bydeler: Bydel Alna, Bydel Frogner, Bydel Gamle Oslo, Bydel Grünerløkka, Bydel Nordstrand, Bydel St. Hanshaugen, Bydel Stovner, Bydel Søndre Nordstrand, Bydel Ullern og Bydel Østensjø. Klikk på linkene for å lese mer om tilbudet i din bydel.

Psykolog i offentlig helsevesen:

For å kunne motta tilbud om behandling gjennom det offentlige helsevesenet trenger du henvisning fra din fastlege. Om du får tilbud om samtaler hos psykolog gjennom offentlig helsevesen vil behandlingen finne sted ved ditt lokale DPS i Oslo. Enkelte DPSer har også avtaler med selvstendige psykologer, også kjent som avtalespesialister. Avtalespesialister finner man overalt i Oslo.  

Psykolog gjennom forsikringsselskap:

Det kan ofte være en del ventetid om man ønsker et tilbud om psykolog gjennom offentlig helsevesen eller kommunen. Har du helseforsikring gjennom arbeidsgiver? Om svaret er ja kan du kontakte ditt forsikringsselskap for å høre om de dekker behandling hos psykolog. Flere forsikringsselskap har avtaler med psykolog i Oslo. Ofte er ventetiden kortere om du tar kontakt med ditt forsikringsselskap. 

Tips å tenke på ved behandling hos privat psykolog:

Online booking

Mange private psykologer i Oslo tilbyr bestilling direkte gjennom bookingsystem på nett. Ved booking av time på nett får man en oversikt over kalenderen til psykologen. Du kan da se hvilke tidspunkt som er ledige og bestille time på et tidspunkt som passer deg.

Ventetid

Ønsker du å ta direkte kontakt med privat psykolog i Oslo? Da kan det være lurt å forhøre seg om når psykologen kan tilby første samtale. Noen psykologer har lengre ventetid enn andre. Det kan derfor være greit å forhøre seg om dette før man avtaler en time. Videre vil man unngå denne utfordringen om booker time gjennom bookingsystem på nett.

Første samtale

Mange som har gått til psykolog vil oppleve at den første samtalen ofte går veldig fort. Som oftest er en samtale på 45 minutter. For mange mange kan det oppleves som veldig kort tid til å fortelle sin historie og hva de ønsker hjelp til. Det kan derfor være hensiktsmessig å undersøke hvor lang tid som er satt av til første samtale. Mange psykologer tilbyr samtaler som varer lengre enn 45 minutter, noe som kan være fordelaktig ved første samtale.

Psykolog i Oslo
Er du i behov av psykolog i Oslo? Da kan du lese litt mer om hva du kan tenke før du tar kontakt.

Vil du vite mer om det å være psykolog?

Hva gjør en psykolog?

En psykolog bidrar til å hjelpe mennesker med flere ulike psykologiske problemstillinger. De forsker på, behandler og undersøker menneskers atferd og mentale prosesser.
Som psykolog har du kunnskap om hjernens og sansenes fungering. Videre har psykologer kunnskap om hvordan tanker,  følelser og atferd henger sammen.

Lisens og autorisasjon som psykolog

Psykologer trenger gyldig lisens eller autorisasjon for å behandle personer med psykiske plager og lidelser. I Norge kan man utdanne seg som klinisk psykolog i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Etter fullført utdannelse i Norge mottar man etter kort tid autorisasjon. Man kan også ta utdannelse som klinisk psykolog i utlandet. Etter fullført utdannelse i utlandet kan man søke om lisens i Norge. Får man innvilget søknad om lisens vil man være i behov av regelmessig veiledning av psykolog/psykologspesialist med autorisasjon. Her kan du lese mer om hva som kreves for å få autorisasjon om man ønsker å studere i utlandet.

Ulike fagfelt for psykologer

Psykologer kan  jobbe med flere ulike felt. Europsy skiller mellom tre hovedtyper psykologer: Klinisk- og helsepsykolog, utdanningspsykolog og arbeids- og organisasjonspsykolog.  Under vil jeg skrive mer om klinisk psykolog.

Klinisk psykolog

Som klinisk psykolog vil man kunne jobbe flere ulike steder. Kliniske psykologer jobber ofte  i offentlig sykehus, kommunen eller privat. Arbeidsoppgaver er ofte forebygging, utredning og behandling. De vanligste psykiske lidelsene som utredes og behandles er angst og depresjon. Gjennom utdannelsen sin får psykologer både kunnskap og praksis om behandling av ulike psykiske lidelser.  Videre har psykologer mulighet til å spesialisere seg innenfor flere ulike fagområder. Her kan du lese mer om de ulike kliniske spesialistutdanningene.

Utredning

Kliniske psykologer besitter mye kunnskap om utredning av psykiske lidelser. Når psykologer utreder for psykiske lidelser gjøres det med bruk av spørreskjema, intervju og innhentning av informasjon fra andre. Det er viktig å gjøre en grundig utredning slik at personen som utredes kan få rett type behandling eller oppfølging. Her kan du lese mer om psykiske lidelser. 

Behandling

Det finnes flere ulike metoder som psykologer kan bruke i behandling. For  å lære seg disse metodene krever det ofte lang tids utdanning og veiledning. Flere behandlingsmetoder har vist seg å være effektive i behandling av ulike psykiske lidelser.

Ønsker du å bestille time hos privat psykolog? Her kan du bestille time hos psykolog Kenth Solem

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close