Endring av drift og kontorlokale

Fra og med 22. april åpner jeg opp for fysiske konsultasjoner ved mitt kontor i Nydalen. Jeg forholder meg til FHIs anbefalinger og har derfor gjort noen endringer for å bidra til å redusere smitte av Covid-19. Det oppfordres fortsatt til bruk av nettbasert tjeneste for de som kjenner seg komfortable med det.

04. mai 2020 flytter jeg virksomheten fra Nydalen til flotte lokaler på Majorstuen. Mitt nye kontor vil ligge i Bogstadveien 6. Velkommen skal du være!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close