Terapi

Psykoterapi

Psykoterapi har vist seg å være effektivt for behandling av flere psykiske lidelser, plager og utfordringer. Effekten av psykoterapi påvirkes av mange faktorer. Faktorer som påvirker er blant annet å avklare tydelige mål for hva fokus i behandlingen skal innebære. Andre faktorer som bidrar til mer effektiv terapi er terapeutens evne til å være empatisk og bygge en genuin og fortrolig relasjon til pasienten.
Det er utviklet flere ulike former for psykoterapi. Blant disse finner man kognitive, atferdsrettede, psykodynamiske, humanistiske og eklektiske tilnærminger. Innenfor de ulike formene for psykoterapi finnes det også ulike behandlingsmetoder.

Tilnærming i min praksis

I min praksis vil du oppleve at behandlingen tilpasses dine individuelle behov, mål og prosjekter. Du vil oppleve at det brukes tid på å utforske og sammen med deg finne ut av hva målet for behandlingen skal være. Grunnen til at jeg velger å bruke tid på mål for behandlingen er for at terapien blir så tilpasset og effektiv som mulig. Tilpasset og effektiv behandling er noe som vil tilstrebes gjennom hele ditt behandlingsforløpet. Det vil derfor være et kontinuerlig fokus på opplevd behandlingseffekt og om det må gjøres endringer underveis.

Kompetanse og erfaring

Som terapeut har jeg lang erfaring med bruk av humanistiske og kognitive behandlingstilnærminger, samt elementer fra andre psykoterapiformer. I mitt virke som psykolog har jeg opparbeidet meg mye erfaring og kunnskap om behandling av ulike angstlidelser, depresjon, sorg, traumatiske opplevelser, avhengighetstilstander, selvfølelse, opplevelse av stress, søvnvansker, relasjonelle problemer, med mer. Jeg er utdannet og sertifisert EMDR-terapeut og fullført fordypningskurs i motiverende intervju. Jeg har en god del erfaring med bruk av disse to metodene. Under kan du lese mer om behandlingsmetodene.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR er en type psykoterapeutisk behandlingsmetode som bidrar til å redusere ubehagelige opplevelser fra fortiden. Selv om opplevelsen inntraff for en tid tilbake kan noen oppleve at minner fra ubehagelige hendelser gjenoppleves i nåtiden. Mange kan etter slike hendelser oppleve mareritt, overveldende følelser, apati og utfordringer med å håndtere hverdagen. Les mer om EMDR her

Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju er en behandlingsmetode som brukes i samtaler som omhandler motivasjon og endring. Formålet med samtalen er at personen selv kommer frem til et ønske eller bestemmelse om endring av atferd. Videre vil personen selv bestemme hvordan endringen på best mulig måte vil skje.  Les mer om motiverende intervju her

HjemTjenesterPriserBestill timeTa-kontakt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close