Samtaleterapi

Er du i behov av samtaleterapi med psykolog? Samtaleterapi eller psykoterapi er en veldokumentert og effektiv behandlingsmetode. Psykoterapi er ofte brukt i behandling av flere ulike psykiske lidelser og problemstillinger. Mange psykologer bruker samtaleterapi i sin praksis. Under finner du mer informasjon om hvordan psykoterapi kan være til nytte.

Psykoterapi/samtaleterapi

Mange kan kjenne at livet til tider kan være utfordrende og vanskelig å håndtere. For noen kan det være nyttig å prate med en profesjonell part om utfordringer som man opplever. En klinisk psykolog er utdannet til å utrede og behandle personer med psykiske plager og vansker. I behandling vil en psykolog ofte bruke psykoterapi (samtaleterapi). Det er utviklet flere ulike former for psykoterapi. Blant disse finner man psykoanalyse, kognitiv atferdsterapi og humanistiske terapiretninger. Innenfor de ulike formene for psykoterapi finnes det også ulike behandlingsmetoder.


Behandlingsmetoder

Ulike retninger innenfor psykoterapi har utviklet ulike metoder de bruker i samtaleterapi. Det finnes flere ulike behandlingsmetoder for samtaleterapi. Behandlingsmetodene har ofte et ulikt teoretisk utgangspunkt. Ulike behandlingsmetoder bruker også ulike øvelser og tilnærminger i møte med klienter. Noen behandlingsmetoder er mer tilpasset psykiske lidelser. Andre metoder brukes mer generelt.

Samtaleterapi og psykiske plager

Det finnes flere psykiske plager man kan behandle med bruk av samtaleterapi. Vanlige psykiske plager er blant annet symptomer på angst eller depresjon, reaksjoner på belastende hendelser eller ulike avhengighetstilstander. Mange personer opplever også lav selvfølelse eller utfordringer i nære relasjoner. Andre vanlige problemstillinger som psykologer møter kan være opplevelse av stress i forbindelse med arbeid .

Effekt av samtaleterapi

Effekten av psykoterapi påvirkes av mange faktorer. Faktorer som påvirker er blant annet å avklare tydelige mål for hva fokus i behandlingen skal innebære. Andre faktorer som bidrar til mer effektiv terapi er terapeutens evne til å være empatisk og bygge en genuin og fortrolig relasjon til pasienten.I alle former for psykoterapi vil relasjonen til terapeuten være viktig. Relasjon har vist seg å være en viktig faktor ved effekt av samtaleterapi. Det er viktig at klienten opplever terapeuten som tillitfull, nysgjerrig, genuin og tilstede.

Tilnærming i min praksis

I min praksis vil du oppleve at behandlingen tilpasses dine individuelle behov, mål og prosjekter. Du vil oppleve at det brukes tid på å utforske og sammen med deg finne ut av hva målet for behandlingen skal være. Grunnen til at jeg velger å bruke tid på mål for behandlingen er for at terapien blir så tilpasset og effektiv som mulig. Tilpasset og effektiv behandling er noe som vil tilstrebes gjennom hele ditt behandlingsforløpet. Det vil derfor være et kontinuerlig fokus på opplevd behandlingseffekt og om det må gjøres endringer underveis.

Kompetanse og erfaring

Som terapeut har jeg lang erfaring med bruk av humanistiske og kognitive behandlingstilnærminger, samt elementer fra andre psykoterapiformer. I mitt virke som psykolog har jeg opparbeidet meg mye erfaring og kunnskap om behandling av ulike angstlidelser, depresjon, sorg, traumatiske opplevelser, avhengighetstilstander, selvfølelse, opplevelse av stress, søvnvansker, relasjonelle problemer, med mer. Jeg er utdannet og sertifisert EMDR-terapeut og fullført fordypningskurs i motiverende intervju. Jeg har en god del erfaring med bruk av disse to metodene. Under kan du lese mer om behandlingsmetodene.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR er en type psykoterapeutisk behandlingsmetode som bidrar til å redusere ubehagelige opplevelser fra fortiden. Selv om opplevelsen inntraff for en tid tilbake kan noen oppleve at minner fra ubehagelige hendelser gjenoppleves i nåtiden. Mange kan etter slike hendelser oppleve mareritt, overveldende følelser, apati og utfordringer med å håndtere hverdagen. Les mer om EMDR her

Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju er en behandlingsmetode som brukes i samtaler som omhandler motivasjon og endring. Formålet med samtalen er at personen selv kommer frem til et ønske eller bestemmelse om endring av atferd. Videre vil personen selv bestemme hvordan endringen på best mulig måte vil skje.  Les mer om motiverende intervju her

Komme i kontakt?

Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å bestille time. Forhør deg med ditt eget forsikringsselskap angående å få dekket samtaleterapi hos psykolog.

HjemTjenesterPriserBestill timeTa-kontakt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close