Tjenester

Er du i behov av samtaleterapi med psykolog? Jeg tilbyr samtaleterapi/psykoterapi og kurs/foredrag om ulike temaer innenfor psykisk helse. Under finner du mer informasjon om hvordan psykoterapi kan være til nytte.

Psykoterapi
Mange kan kjenne at livet til tider kan være utfordrende og vanskelig å håndtere. For noen kan det være nyttig å prate med en profesjonell part om utfordringer som man opplever. En klinisk psykolog er utdannet til å utrede og behandle personer med psykiske plager og vansker. I behandling vil en psykolog ofte bruke psykoterapi (samtaleterapi). Samtaleterapi har vist seg å ha dokumentert effekt når det kommer til å redusere psykiske plager.

Det finnes flere psykiske plager man kan behandle med bruk av samtaleterapi. Vanlige psykiske plager er blant annet symptomer på angst eller depresjon, reaksjoner på belastende hendelser, lav selvfølelse, utfordringer i nære forhold, stress i forbindelse med arbeid eller ulike avhengighetstilstander.

Det finnes mange ulike typer psykoterapi og du kan lese mer om hvilke typer samtaleterapi jeg bruker i min praksis her.

Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å bestille time. Forhør deg med ditt eget forsikringsselskap angående å få dekket behandlingen.

Kurs/foredrag
Tilbyr kurs om ulike temaer rettet mot næringsliv og bedrifter, ta kontakt for mer informasjon.

HjemTjenesterPriserBestill timeTa-kontakt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close