Terapi


Ønsker du å bestille terapi hos psykolog i Oslo? Eller vil du vite mer om hva terapi eller samtaleterapi (psykoterapi) er og innebærer? Her kan du lese mer om terapi.

Terapi

Mange kan kjenne at livet til tider kan være utfordrende og vanskelig å håndtere. Noen opplever at det å prate med familie, partner eller venner hjelper. For andre vil ikke dette oppleves som tilstrekkelig, og vil være i behov av ytterligere hjelp for å håndtere sine plager. Mange velger derfor å oppsøke psykolog for å jobbe med sine vansker og livsbelastninger i terapi. Noen ønsker også å bli bedre kjent med seg selv og sitt eget følelsesliv. Mange psykologer benytter seg av ulike former for terapi i form av samtaleterapi i sin praksis. Samtaleterapi har vist seg å være en effektiv måte å behandle psykiske plager og lidelser. Psykoterapi brukes i behandling av flere ulike psykiske lidelser og i håndtering av andre livsbelastninger.

Terapi hos psykolog

For noen kan det være nyttig å prate med en profesjonell part om utfordringer som man opplever. En klinisk psykolog er utdannet til å utrede og behandle personer med psykiske plager og vansker. I behandling vil en psykolog ofte bruke psykoterapi (samtaleterapi). Det er utviklet flere ulike former for psykoterapi. Blant disse finner man psykoanalysekognitiv atferdsterapi og humanistiske terapiretninger. Innenfor de ulike formene for psykoterapi finnes det også ulike behandlingsmetoder.


Behandlingsmetoder

Ulike retninger innenfor psykoterapi har utviklet metoder som de bruker i samtaleterapi. Det finnes flere ulike behandlingsmetoder for samtaleterapi. Behandlingsmetodene har ofte et ulikt teoretisk utgangspunkt. Ulike behandlingsmetoder bruker også ulike øvelser og tilnærminger i møte med klienter. Noen behandlingsmetoder er mer tilpasset enkelte psykiske lidelser. Andre metoder brukes mer generelt.

Psykoterapi og psykiske plager

Det finnes flere psykiske plager man kan behandle med bruk av samtaleterapi. Vanlige psykiske plager er blant annet symptomer på angst eller depresjon, reaksjoner på belastende hendelser eller ulike avhengighetstilstander. Mange personer opplever også lav selvfølelse eller utfordringer i nære relasjoner. Andre vanlige problemstillinger som psykologer møter kan være opplevelse av stress i forbindelse med arbeid .

Effekt av terapi

Effekten av terapi påvirkes av mange faktorer. Faktorer som påvirker er blant annet å avklare tydelige mål for hva fokus i behandlingen skal innebære. Andre faktorer som bidrar til mer effektiv terapi er terapeutens evne til å være empatisk, som å å bygge en genuin og fortrolig relasjon til pasienten. I alle former for psykoterapi vil relasjonen til terapeuten være viktig. Relasjon har vist seg å være en viktig faktor ved effekt av samtaleterapi. Det er viktig at klienten opplever psykologen som tillitfull, nysgjerrig, genuin og tilstede.

Kompetanse og erfaring

Jeg tilbyr i dag terapi i sentrale lokaler i Oslo. Som psykolog har jeg lang erfaring med bruk av humanistiske og kognitive behandlingstilnærminger, samt elementer fra andre psykoterapiformer. I mitt virke som psykolog har jeg opparbeidet meg mye erfaring og kunnskap om behandling av ulike angstlidelser, depresjon, sorg, traumatiske opplevelser, avhengighetstilstander, selvfølelse, opplevelse av stress, søvnvansker, relasjonelle problemer, med mer. Jeg er utdannet og sertifisert EMDR-terapeut og fullført fordypningskurs i motiverende intervju. Jeg har en god del erfaring med bruk av disse to metodene. Under kan du lese mer om behandlingsmetodene.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR er en type psykoterapeutisk behandlingsmetode som bidrar til å redusere ubehagelige opplevelser fra fortiden. Selv om opplevelsen inntraff for en tid tilbake kan noen oppleve at minner fra ubehagelige hendelser gjenoppleves i nåtiden. Mange kan etter slike hendelser oppleve mareritt, overveldende følelser, apati og utfordringer med å håndtere hverdagen. Les mer om EMDR her

Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju er en behandlingsmetode som brukes i samtaler som omhandler motivasjon og endring. Formålet med samtalen er at personen selv kommer frem til et ønske eller bestemmelse om endring av atferd. Videre vil personen selv bestemme hvordan endringen på best mulig måte vil skje.  Les mer om motiverende intervju her

Ønsker du samtaleterapi hos psykolog i Oslo?

Ønsker du samtaleterapi hos psykolog i Oslo? Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å bestille time. Forhør deg med ditt eget forsikringsselskap angående å få dekket samtaleterapi hos psykolog. Eller så kan du bestille terapi hos psykolog i Oslo her.

HjemTjenesterPriserBestill timeTa-kontakt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close